Toprak
Benim sadık yarım kara topraktır.. 
Beyhude dolandım boşa yoruldum 
Benim sadık yarim kara topraktır.. 

Nice güzellere bağlandım kaldım 
Ne bir vefa gördüm ne fayda buldum 
Her türlü isteğim topraktan aldım 
Benim sadık yarim kara topraktır.. 

Koyun verdi kuzu verdi süt verdi 
Yemek verdi ekmek verdi et verdi 
Kazma ile döğmeyince kıt verdi 
Benim sadık yarim kara topraktır.. 

Adem'den bu deme neslim getirdi 
Bana türlü türlü meyva yetirdi 
Her gün beni tepesinde götürdü 
Benim sadık yarim kara topraktır.. 

Karnın yardım kazmayınan belinen 
Yüzün yırttım tırnağınan elinen 
Yine beni karşıladı gülünen 
Benim sadık yarim kara topraktır.. 

İşkence yaptıkca bana gülerdi 
Bunda yalan yoktur herkes de gördü 
Bir çekirdek verdim dört bostan verdi 
Benim sadık yarim kara topraktır.. 

Havaya bakarsam hava alırım 
Toprağa bakarsam dua alırım 
Topraktan ayrılsam nerde kalırım 
Benim sadık yarim kara topraktır.. 

Dileğin var ise iste Allah'tan 
Almak için uzak gitme topraktan 
Cömertlik toprağa verilmiş Hak'tan 
Benim sadık yarim kara topraktır.. 

Hakikat ararsan açık bir nokta 
Allah kula yakın kul da Allaha 
Hak'kın hazinesi gizli toprakta 
Benim sadık yarim kara topraktır.. 

Bütün kusurlarım toprak gizliyor 
Merhem çalıp yaralarım düzlüyor 
Kolun açmış yollarımı gözlüyor 
Benim sadık yarim kara topraktır.. 

Her kim olursa bu sırra mazhar 
Dünyaya bırakır ölmez bir eser 
Gün gelir Veysel'i bağrına basar 
Benim sadık yarim kara topraktır.