Sevenlere Gönül Verdim

Sevenlere gönül verdim 
Yola çevirdiler beni
Damla bile değil idim
Göle çevirdiler beni

Tohumu döl eylediler
Dikeni gül eylediler
Yari bülbül eylediler
Güle çevirdiler beni

Serimi sevdaya saldım 
Gah boşandım gahi doldum
Muhabbet arısı oldum
Bala çevirdiler beni

Miskini’yi eğittiler
Dane dane öğüttüler
Dil bilmezdim öğrettiler
Dile çevirdiler beni