Niye Çattın Kaşlarını
Niye çattın kaşlarını 
Bilmiyom yar suçlarımı
Ben ölürsem saçlarını 
Yolma gayrı yolma leyli leyli

Ben yandım aşkın narına
Meyletmem dünya malına
Ben ölürsem mezarıma 
Gelme gayrı geme leyli leyli

Bir garibim düştüm dile 
Gerçeklerde olmaz hile
Zalimler elinden bile 
Alma gayrı alma leyli leyli