Ne Ağlarsın
Ne ağlarsın benim zülfü siyahim,
Bu da gelir bu da geçer ağlama.
Göklere erişti figânım ahım, 
Bu da gelir bu da geçer ağlama.

Bir gülün çevresi dikendir hardır, 
Bülbül har elinde ah ile zardır.
Ne olsa da kışın sonu bahardır,
Bu da gelir bu da geçer ağlama.

Daimi'yem her can ermez bu sırra,
Gerçek aşık olan erer o nûra. 
Yusuf sabır ile vardı mısır’a,
Bu da gelir bu da geçer ağlama.