Gün Olaydı Tan Olaydı

Gün olaydı tan olaydı
Kaldığın yer Van olaydı
Yattığın yer han olaydı
 
Gün dolandı dağı taşı
Dinmiyor gözümün yaşı

Dağın başı duman duman 
Gurbet halinde halim yaman 
Zalim gurbet vermez aman 

Gün olaydı tan olaydı
Kaldığın yer Van olaydı
Yattığın yer han olaydı
 
Gün dolandı dağı taşı
Dinmiyor gözümün yaşı