Erzurum'dan Çevirdiler Yolumu

Erzurum'dan çevirdiler yolumu
Beş on polis bağladılar kolumu
Ne bağlarsın polis benim kolumu 
Ben bilirim karakolun yolunu

Toplanıpta bölük bölük geldiler 
Yüreğimi delik deşik ettiler
Benim burda olduğumu bildiler 
Elleri koynunda edalı gelin, sevdalı gelin

İstanbul'dan gelir ölüm fermanı
Yar kalmadı dizlerimin dermani 
Zalimlerin yoktur dini imanı
Selâmımı varın yare söyleyin