Dada Meso

Dada meso Useneme meso
Lo nıvesa euro meso ciger cigeramı
Talıbıde to tore beso
Nılo useneme cigeramı
Nılo useneme cigeramı daye daye

Usen vano talı bene talı bene
Sıma kı hekı zane 
Mı bere memlekete maye vesayi daye daye
Nılo useneme cigeramı
Nılo useneme cigeramı daye daye