Çift Candarma
Çift candarma geliyor da 
Kaymakam konağında     
Fiske vursan kan damlar lo 
Kırmızı yanağından             

Haydi malım haydi canım
Şinanay aslan yarim

Zeytin yaprağı yeşil lo
Altında gahve pişir
Benden sana yar olmaz
Get aklın başan devşir