Cemo
Dağların yücesinde ateş yanar
Oturmuş ta başına sevdalılar
Gün gelir kahpe savrulur
Cemo ovaya inende
Yar yar ...
 
Alnında yıldızlı bere 
Elinde mavzeriyle
Çıkıp Dersim dağlarında 
Türkü söylemek var ya
 
Oy Cemo Cemocan Cemocan
 
Savrulup ovaya inen bulutlar 
Muştusudur kopacak fırtınanın
O büyük günün görkeminde
Çocuklar halaya duracak
Yar yar .....
 
Alnında yıldızlı bere 
Elinde mavzeriyle
Çıkıp Dersim dağlarında 
Türkü söylemek var ya
 
Oy Cemo Cemocan Cemocan ...