Bırak Gam Kederi Yaralı Gönül
Bırak gam kederi yaralı gönlüm
Yüce dağdan duman çekilir bir gün
Çapa vurulmadık bu topraklara 
İlkbahar da tohum ekilir bir gün

Gün olur dikleşir eğilen başın
Yaşam boyu akmaz kan ile yaşın
Matem müjdeleyen kanli baykuşun 
Ocağına incir dikilir bir gün

Unuttu dediğin dost seni anar 
Alnının terini sofraya sunar
Sana kutsal gelen bin yıllık çınar 
Fiske vuruşuyla yıkılır bir gün

Meyveye dönüşür kuruyan dallar
Kaplani giyinir yeşiller allar
Gelir bayram günü çalar  davullar
Ak eller kına yakılır bir gün