Kuvayi Milliye'den / Nazım Hikmet
 
Saat beşe on var.

Kırk dakka sonra şafak
            sökecek.
«Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak».
Tınaztepe'ye karşı Kömürtepe güneyinde,
On beşinci Piyade Fırkası'ndan iki ihtiyat zabiti
ve onların genci, uzunu,
Darülmuallimin mezunu
           Nurettin Eşfak,
mavzer tabancasının emniyetiyle oynıyarak
                  konuşuyor :
    -Bizim İstiklâl Marşı'nda aksıyan bir taraf var,
    bilmem ki, nasıl anlatsam,
    Âkif, inanmış adam,
    fakat onun, ben,
         inandıklarının hepsine inanmıyorum.
    Meselâ, bakın :
    «Gelecektir sana vaadettiği günler Hakkın.»
    Hayır,
    gelecek günler için
              gökten âyet inmedi bize.
    Onu biz, kendimiz
              vaadettik kendimize.