Sokaklarda Mızıka Çalma Çocuk / Atilla İlhan

 Boynuna o yeşil fuları sarma çocuk 
 Gece trenlerine binme, kaybolursun 
 Sokaklarda mızıka çalma çocuk 
 Vurulursun...