An Gelir / Attila İlhan

 an gelir 
 paldır küldür yıkılır bulutlar 
 gökyüzünde anlaşılmaz bir heybet 
 o eski heyecan ölür 
 an gelir biter muhabbet 
 çalgılar susar heves kalmaz 
 satârâbân ölür 

 sarabın gazabından kork 
 çünkü fena kırmızıdır 
 kan tutar / tutan ölür 
 sokaklar kuşatılmış 
 karakollar taranır 
 yağmurda bir militan ölür 

 an gelir 
 ömrünün hırsızıdır 
 her ölen pişman ölür 
 hep yanlış anlaşılmıştır 
 hayalleri yasaklanmış 
 an gelir şimsek yalar 
 masmavi dehşetiyle siyaset meydanını 
 direkler çatırdar yalnızlıktan 
 sehpada pir sultan ölür 

 son umut kırılmıştır 
 kaf dagı'nın ardındakı 
 ne selam artık ne sabah 
 kimseler bilmez nerdeler 
 namli masal sevdalıları 
 evvel zaman içinde 
 kalbur saman ölür 
 kubbelerde uguldar bâkî 
 çesmelerden akar sinan 
 an gelir 
 -lâ ilâhe illallah- 
 kanunî süleyman ölür 

 görünmez bir mezarlıktır zaman 
 şairler dolaşır saf saf 
 tenhalarinda şiir söyleyerek 
 kim duysa / korkudan ölür 
 -tahrip gücü yüksek- saatli bir bombadır patlar 
 an gelir 
 attilâ ilhan ölür